18 Haziran 2007

Daha yiyecek çok fırın ekmek var!

14 Haziran'da yayınlanan ve 750 reklamverenin katıldığı AAF, American Advertising Federation anketine göre büyük reklamverenler artık bütçelerinin %20'sini yeni mecralara aktarmak niyetinde olduklarını beyan etmişler. Ülkemizdeki internet ve yeni mecra bütçe payının %1'in altında olduğu düşünülürse daha yiyecek çok fırın ekmeğimiz olduğunu düşünüyorum.
Facing a shifting media environment, major marketers are allocating up to 20% of their total ad budget for experimentation in new media, according to a survey unveiled at the recent annual meeting, where grappling with the changing marketing world was a common theme among the 750 attendees.

Hiç yorum yok: